Rímskokatolícka farnosť
Povýšenia Svätého Kríža v Duplíne

V najsevernejšej časti košickej arcidiecézy sa nachádza starobylá farnosť Duplín. Kostol je srdcom dediny, a v tej prirodzenej sfére žije so životom rodín i jednotlivcov. Kostol je historickým svedkom kultúrneho života. On je vlastne Božím domom. Tu začal sv. krstom náš život ako božích detí. Je to dom modlitby, dom Božieho slova, kde poznávame pravdy viery a učíme sa žiť podľa Božích prikázaní. Je to dom Božieho milosrdenstva, kde nám Boh odpúšťa hriechy vo sviatosti zmierenia. Predovšetkým je to dom slávenia Eucharistie, ktorým sa sprítomňuje Ježišovo utrpenie a zmŕtvychvstanie.

Kostoly

V našej farnosti povýšenia Svätého kríža sa nachádzajú tri kostoly. Farský kostol povýšenia Svätého kríža v Duplíne, Kostol obetovania Panny Márie v Tisinci a kostol sv. Mikuláša v Stročíne.

Zamyslenie sa na dnes

LMt 5,20-26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Zamyslenie: Každé slovo je dôležité . Ak počúvame Ježišove slová, môže sa nám zdať, že s veľkým množstvom nesprávne vyslovených slov nemáme žiadnu šancu dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Áno, jedine s Božím milosrdenstvom môžeme dosiahnuť spásu. Ale Pán chce na nás vidieť aj správnu snahu, že chceme niečo robiť so svojim jazykom a slovami, ktoré denne vyslovuje. Pozýva nás k urovnaniu vzťahov s našimi blízkymi. Dávať si pozor na jazyk je veľká výzva pre každého z nás. Všetci máme tendenciu súdiť „tých druhých“, mať svoj „správny názor“ na všetkých a na všetko. Často sme v pokušení nezachovať si postoj lásky voči politikom, predstaveným v práci, v škole či doma. Ježiš je naším vzorom v postojoch pravdy a lásky, ktoré vkladá do slov a činov. Povzbudzuje, vyučuje, napomína, karhá ľudí okolo seba, ale všetko robí s najhlbšou pokorou a láskou. Lásku voči zákonníkom, farizejom, apoštolom i voči každému z nás dokazuje smrťou na kríži z lásky, nie z nervozity a zo zloby. Je veľkou výzvou Pôstu pre teba i pre mňa dať si do poriadku nevyjasnené vzťahy s príbuznými, kolegami, susedmi a spolupracovníci. Ježiš od nás nechce zo začiatku všetko. Chce iba modlitbu, malú snahu, pokus o nadviazanie kontaktu (hoci zdanlivo neúspešný), úsmev, podanie ruky, objatie, malú pozornosť. Na našom arcibiskupskom gymnáziu, kde vyučujem, máme jednu kolegyňu, ktorá nám, kolegom, z času na čas prinesie výborné plnené šišky. Myslím, že táto zdanlivá drobnosť robí naše vzťahy radostnejšie a plnšie lásky. Pokúsme sa v tomto Pôstnom období udržať si alebo vylepšiť vzťahy s našimi blízkymi, aby sme tak mali otvorené dvere srdca pre nášho Pána a Spasiteľa.

Aktuality zo života Cirkvi

89. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

Prečítať článok

Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

Prečítať článok

Posolstvo k 33. svetovému dňu mládeže 2018

Prečítať článok