Impressum

Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Duplín
Duplín 19
091 01 Duplín

Údaje o farnosti:

Správca farnosti: Dp. Matúš Fuchs
E-mail: duplin@abuke.sk
Telefón: 054/7422566 (kancelária)
WEB: www.rkfuduplin.sk
IČO: 31998712
DIČ: 2021505827

Údaje o účte

Č. účtu: 104 667 352/0900,
IBAN: SK44 0900 0000 0001 0466 7352
BIC: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa

Autorské práva

Obsah týchto stránok (text, obrázky, animácie, videá) je chránený autorskými právami. Autorské právo je, pokiaľ nie je uvedené inak, v osobnom vlastníctve Rímsko-katolíckej farnosti Povýšenia svätého Kríža – Duplín . Bez predchádzajúceho súhlasu je použitie obsahu zakázané.

Zdroje fotografií

Táto stránka využíva okrem iného aj obrázky nasledujúcich dodávateľov tretích strán:

Autorom viacerých naších fotografií je: Viliam Novický
Facebook – Viliam Novický
Instagram – Viliam Novický