Rímskokatolícka farnosť
Povýšenia Svätého Kríža v Duplíne

V najsevernejšej časti košickej arcidiecézy sa nachádza starobylá farnosť Duplín. Kostol je srdcom dediny, a v tej prirodzenej sfére žije so životom rodín i jednotlivcov. Kostol je historickým svedkom kultúrneho života. On je vlastne Božím domom. Tu začal sv. krstom náš život ako božích detí. Je to dom modlitby, dom Božieho slova, kde poznávame pravdy viery a učíme sa žiť podľa Božích prikázaní. Je to dom Božieho milosrdenstva, kde nám Boh odpúšťa hriechy vo sviatosti zmierenia. Predovšetkým je to dom slávenia Eucharistie, ktorým sa sprítomňuje Ježišovo utrpenie a zmŕtvychvstanie.

Kostoly

V našej farnosti povýšenia Svätého kríža sa nachádzajú tri kostoly. Farský kostol povýšenia Svätého kríža v Duplíne, Kostol obetovania Panny Márie v Tisinci a kostol sv. Mikuláša v Stročíne.