Kontakt

Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Duplín
Duplín 19
091 01 Duplín

Správca farnosti: Dp. Matúš Fuchs

Údaje o farnosti:

IČO: 31998712
DIČ: 2021505827
Telefón: 054/7422566 (kancelária)
Mobil:
WEB: www.rkfuduplin.sk
E-mail: duplin@abuke.sk
Č. účtu: 104 667 352/0900, IBAN: SK44 0900 0000 0001 0466 7352 BIC: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa.

Úradné hodiny

Pondelok  : 16.00 – 17-00
Utorok : 9.00 – 10.00
Streda : 16.00 – 17.00
Štvrtok : 16.00 – 17.00
Piatok : 16.00 – 17.00

Kontaktný formulár