Kontakt

Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Duplín
Duplín 19
091 01 Duplín

Správca farnosti: Dp. Matúš Fuchs

Údaje o farnosti:

IČO: 31998712
DIČ: 2021505827
Telefón: 054/7422566 (kancelária)
Mobil:
WEB: www.rkfuduplin.sk
E-mail farnosti (dp. Matúš Fuchs): duplin@abuke.sk

E-mail webovej stránky ( Jozef Tirer): rkfuduplin@gmail.com

Č. účtu: 104 667 352/0900, IBAN: SK44 0900 0000 0001 0466 7352 BIC: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa.

Úradné hodiny

Pondelok  :  –
Utorok : 15.45 – 16.45
Streda : 9.00 – 10.00
Štvrtok :   –
Piatok : 16.00 – 17.00

Kontaktný formulár