Tisinec

Kostol Obetovania Panny Márie

Neoklasicistický kostol postavený v roku 1874. Obnovili ho v roku 1913 a po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na západnej strane lode je murovaný organový chór na pilieroch. Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Nad vstupom je termové okno. Veža má strechu v tvare ihlanu. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v sakristii uvádza obojstranný procesiový obraz: na jednej strane je Panna Mária, na druhej sv. Jána Nepomucký, ľudové maľby z prvej polovice 18. storočia, montované do vyrezávaného baldachýnu, ktorý má pletencové podpory a klasicistický lambrekénový záves z konca 18. storočia.

Fotogaléria kostola obetovania Panny Márie v Tisinci