Duplín

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Neoklasicistický kostol postavený v roku 1861. Obnovili ho v roku 1948. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou. Loď má pruské klenby. Lizénami členené fasády sú zakončené podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na veži ako kordónová. Veža situovaná do štítového priečelia ako stredný rizalit má na čelnej strane okno s kamenným krížom. Podstrešná rímsa veže má trojhranné neúplné frontóny, na ktoré dosadá vysoký ihlan.

Loď kostola

Dole na ľavej strane sa nachádza krstiteľnica. Pochádza z druhej polovice 19. storočia. Je vyhotovená v novšom neoklasicistickom slohu a jej nádrž má podobu mušle, ktorá je znakom života. Krstiteľnica v každom chráme predstavuje nový život v Kristovi, ktorý človek začína sviatosťou krstu. Vedľa krstiteľnice sú dve plastiky Pána Ježiša a Panny Márie, na ktorých sú zvýraznené srdcia.

Po stranách kostola sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Táto pobožnosť sa modlí prevažne v pôstnom období. Na stenách kostola sa nachádza niekoľko sôch a obrazov. Z pravej strany je to socha Sv. Jozefa s dieťaťom Ježišom, obraz Sv. Júdu Tadeáša, ktorý sa vzýva v ťažkých situáciách.

Na protiľahlej stene sa nachádza socha Sv. Antona, socha Fatimskej Panny Márie (dáva sa pred oltár v mariánskych mesiacoch máj, október) a socha Sv. Terézie.

Veža  bola budovaná v druhej polovici 18. storočia a ukončená v roku 1789, ako o tom svedčí nápis pri vchode do kostola. Je vysoká 20 metrov a sú v nej tri zvony – umieračik, na ktorom je nápis Na počesť Panny Márie 1922, na ďalšom zvone je nápis K úcte Sv. Anny, Nádožškí veriaci 1922 a na treťom Sv. Cyril 1969.

Fotogaléria farského kostola povýšenia sv. Kríža v Duplíne