Katolícky pohreb

Katolícky pohreb je poslednou službou zosnulému, pri ktorej sa Cirkev s pozostalými modlí za jeho dušu a s vierou vyznáva: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.“ Pohreb je svätenina. Je potrebné chrániť sa takých zvyklostí, ktoré nemajú miesto v kresťanskom pohrebe alebo priamo odporujú viere vo vzkriesenie mŕtvych a večný život. Pri pohrebnom obrade možno predniesť rozlúčkové prejavy. Cirkevné predpisy v nových schválených obradoch určujú, že to má byť v závere pohrebu nad hrobom a po dohode s kňazom.

K nahláseniu pohrebu na farskom úrade je vždy potrebný List o prehliadke zomrelého, ktorý vystaví lekár a potvrdí matrikár.

V kancelárii FÚ sa dohodne termín pohrebu a spíšu sa základné údaje o zosnulom (zosnulej) a pozostalých. Taktiež sa dohodne aj termín odslúženia pohrebnej sv. omše, ak si ju rodina želá.

Zvonenie, službu kantora a miništrantov si pozostalí dohodnú s kostolníkmi.

Modlitby za zomrelého (zomrelú) budú po večernej sv. omši v Dome nádeji alebo v kostole.

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“

-( Jn 11,25).