Dokumenty

Zverejňovanie dokumentov

Z dôvodu prehľadného spravovania finančných prostriedkov farnosti FER v Duplíne prijala rozhodnutie o zverejňovaní uhradených faktúr nad 200 eur na internetovej stránke farnosti s platnosťou od 1. 1. 2018.